fbpx

DANsE your life

Projekt "Cesta partneringom alebo DANsE your life" vznikol najskôr veľmi nevinne, len ako workshop, ktorého cieľom malo byť napojenie sa partnerov na seba, vnímanie sa cez pohyb, dych, oči, telo… Postupne sa rozšíril do piatich úrovní, kde každá úroveň je dôležitým pilierom ako aj v živote, tak aj v tanci. 

Tanec je život a životom si môžeme pretancovať. Každým levelom vás prevedú tanečníci Michal Imriška a Erika Gáboríková, ktorí majú natancované kilometre na parkete. Poznajú aj výkonovú stránku tanca, a aj napriek tomu vidia v tanci iný rozmer, ktorý ponúka zrkadlo v partnerských vzťahoch a mužsko-ženskej dynamike. Aby fungoval zdravý partnerský pár a aj zdravý tanečný pár je dôležité, aby každý v páre mal zvládnutú svoju rolu a vedel sám za seba stáť na vlastných nohách. Vtedy je možné tvoriť a žiť v ľahkosti, bez závislostí a očakávaní od druhého. 

Workshopy na seba nadväzujú a podmienkou je postupnosť v leveloch. 

DANsE your life


Pre koho je "DANsE your life" vhodný?


Vôbec nie je podmienkou mať tanečné skúsenosti alebo vzťah k tancu. Dôležité je mať vzťah k svojmu partnerovi a chcieť s ním zdieľať iný level komunikácie. Cesta partneringom je vhodná pre páry, ktoré chcú vedome pracovať na svojom vzťahu, ktoré chcú vidieť zrkadlo ako to majú aj bez slov, len cez pohyb a nacítenie si samého seba či dokážu v páre byť komplexných 50%.

Taktiež je vhodný aj pre skúsených tanečníkov, ktorí chcú vidieť aj iný druh napojenia tanca, ktorý môže ísť v ľahkosti, ktorý nie je o výkone, ktorý pomáha k správnemu vedeniu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tanca a aj častou témou na nezhody.

O jednotlivých leveloch

Žijeme dobu, kedy je nesmierne ťažké sa na seba plnohodnotne naladiť, vďaka množstvu okolitých vplyvov. Počas workshopu si budete môcť vychutnať plnú pozornosť vášho partnera a možno zostanete prekvapení, čo všetko si viete v tichosti odovzdať.

Workshop je vhodný pre kohokoľvek, kto si chce prehĺbiť vnímanie, či v tanci alebo aj v živote. Nie je podmienkou mať tanečné skúsenosti. Pre tanečníkov aj netanečníkov vie byť veľkým bonusom, pretože tanec a aj partnerský život je o napojení sa partnerov na seba. O vedení muža a nasledovaní ženy. Toto bude téma, s ktorou budeme pracovať. Budeme hľadať možnosti, cez čo všetko vieme spolu komunikovať bez slov. Oči, dych, dotyk, kontakt, prenos váhy… To všetko sú komunikačné nástroje v pohybe, ktoré nám vedia dať veľké zrkadlo ako to máme a častokrát žijeme aj v našom bežnom živote.

Rozoberieme si mužský aj ženský princíp, kto je za čo zodpovedný, aby sme tvorili súlad, pokoj a ľahkosť v páre. Tak ako v živote aj v tanci je dôležité, aby sa obidvaja partneri cítili bezpečne, v dôvere a slobode. Iba tak môže vniknúť ľahkosť bytia alebo tanečný zážitok.

Počas workshopu si budete môcť opäť vychutnať plnú pozornosť vášho partnera.

Zameriame sa na prenos váhy, odovzdávanie informácií o tom kde som a kde je môj partner. Len pokiaľ obidvaja vieme stáť svojimi nohami na zemi, či v tanci alebo v živote, môžeme spolu tvoriť niečo plnohodnotné. Pre tanečníkov vie byť tento workshop veľkým bonusom, pretože vďaka správnemu prenosu váhy si dokážu tanec oveľa viac užiť. Vysvetlíme si prečo strácame balance, keď chceme ísť do zložitejších pohybov a aké princípy si udržať, aby sme dokázali svoje telo pohybovať v ľahkosti a navzájom sa nerušili. Každý z nás si je zodpovedný za svojich 50%.

Vďaka tomuto workshopu bude môcť mužsko-ženská dynamika v páre fungovať bezpečnejšie a vo väčšom napojení, čo bola téma prvého workshopu.

Počas workshopu si budete môcť opäť vychutnať plnú pozornosť vášho partnera a prejsť doposiaľ zozbierané informácie.

Vol.3 bude zameraný na vedenie. Obom partnerom záleží aj v tanci a aj v živote, aby sa cítili komfortne. Aby druhá strana na nich nevyvíjala tlak, ale práve naopak, aby im dala priestor na realizáciu. Povieme si o úlohe muža vo vedení partnerky a o tom, čo potrebuje urobiť partnerka, aby mohla byť vedená. Vysvetlíme si základné princípy, ktoré je dôležité dodržať, aby sme dokázali partnera alebo partnerku vnímať v jemnosti a odovzdať si informáciu o sebe. Komunikácia bez slov si vyžaduje poznať svoje telo a vedieť ho funkčne použiť, keď potrebujeme.

Vďaka tomuto workshopu bude môcť mužsko-ženská dynamika v páre fungovať vo väčšej dôvere, čo bude hlbšia téma vol.4.

Dôvera je kľúčovou témou v partnerstve ale aj v tanci. Ak nedôverujeme partnerovi nedokážeme sa uvoľniť a stále budeme očakávať negatívny výsledok. Ak nedôverujeme sebe a svojmu telu, nemôžeme plnohodnotne niečo tvoriť, pretože sa oberáme o časť puzzle, ktorá je nosná, aby výsledok bol úspešný. 

V rámci pohlavia muž a žena máme rovnaké znaky dôvery, ale na základe našich funkcií v páre sa môžu tieto znaky odlišovať. Budeme sa zaoberať tým, aby sme tieto odlišnosti našli a podporili svoju dôveru každý sám za seba, ale aj dôveru v partnera. Len vtedy sa odvážime ísť do hlbších tém, do zložitejších figúr alebo situácií.

Záverečný workshop, ktorý bude už viac tanečný. Zatancujete si svoj vzťah cez pripravenú choreografiu. V minulých workshopoch sme zozbierali skúsenosti a naučili sa najdôležitejšie princípy na to, aby mohol vzniknúť tanec alebo partnerstvo. To, aby sme vo vzťahu mali súlad, ľahkosť, pochopenie, dôveru sa buduje roky. No ten pocit, keď viete, že ste doma, že môžete byť autentický a dávať svojich 50% naplno stojí za to. Keď spôsob vašej komunikácie je pochopený a je vám poskytnutá sloboda akú potrebujete. To je život ale aj tanec.

 • Vol. 1: Napojenie

  Žijeme dobu, kedy je nesmierne ťažké sa na seba plnohodnotne naladiť, vďaka množstvu okolitých vplyvov. Počas workshopu si budete môcť vychutnať plnú pozornosť vášho partnera a možno zostanete prekvapení, čo všetko si viete v tichosti odovzdať.

  Workshop je vhodný pre kohokoľvek, kto si chce prehĺbiť vnímanie, či v tanci alebo aj v živote. Nie je podmienkou mať tanečné skúsenosti. Pre tanečníkov aj netanečníkov vie byť veľkým bonusom, pretože tanec a aj partnerský život je o napojení sa partnerov na seba. O vedení muža a nasledovaní ženy. Toto bude téma, s ktorou budeme pracovať. Budeme hľadať možnosti, cez čo všetko vieme spolu komunikovať bez slov. Oči, dych, dotyk, kontakt, prenos váhy… To všetko sú komunikačné nástroje v pohybe, ktoré nám vedia dať veľké zrkadlo ako to máme a častokrát žijeme aj v našom bežnom živote.

  Rozoberieme si mužský aj ženský princíp, kto je za čo zodpovedný, aby sme tvorili súlad, pokoj a ľahkosť v páre. Tak ako v živote aj v tanci je dôležité, aby sa obidvaja partneri cítili bezpečne, v dôvere a slobode. Iba tak môže vniknúť ľahkosť bytia alebo tanečný zážitok.

 • Vol. 2: Prenos váhy

  Počas workshopu si budete môcť opäť vychutnať plnú pozornosť vášho partnera.

  Zameriame sa na prenos váhy, odovzdávanie informácií o tom kde som a kde je môj partner. Len pokiaľ obidvaja vieme stáť svojimi nohami na zemi, či v tanci alebo v živote, môžeme spolu tvoriť niečo plnohodnotné. Pre tanečníkov vie byť tento workshop veľkým bonusom, pretože vďaka správnemu prenosu váhy si dokážu tanec oveľa viac užiť. Vysvetlíme si prečo strácame balance, keď chceme ísť do zložitejších pohybov a aké princípy si udržať, aby sme dokázali svoje telo pohybovať v ľahkosti a navzájom sa nerušili. Každý z nás si je zodpovedný za svojich 50%.

  Vďaka tomuto workshopu bude môcť mužsko-ženská dynamika v páre fungovať bezpečnejšie a vo väčšom napojení, čo bola téma prvého workshopu.

 • Vol. 3: Vedenie a nasledovanie

  Počas workshopu si budete môcť opäť vychutnať plnú pozornosť vášho partnera a prejsť doposiaľ zozbierané informácie.

  Vol.3 bude zameraný na vedenie. Obom partnerom záleží aj v tanci a aj v živote, aby sa cítili komfortne. Aby druhá strana na nich nevyvíjala tlak, ale práve naopak, aby im dala priestor na realizáciu. Povieme si o úlohe muža vo vedení partnerky a o tom, čo potrebuje urobiť partnerka, aby mohla byť vedená. Vysvetlíme si základné princípy, ktoré je dôležité dodržať, aby sme dokázali partnera alebo partnerku vnímať v jemnosti a odovzdať si informáciu o sebe. Komunikácia bez slov si vyžaduje poznať svoje telo a vedieť ho funkčne použiť, keď potrebujeme.

  Vďaka tomuto workshopu bude môcť mužsko-ženská dynamika v páre fungovať vo väčšej dôvere, čo bude hlbšia téma vol.4.

 • Vol. 4: Dôvera

  Dôvera je kľúčovou témou v partnerstve ale aj v tanci. Ak nedôverujeme partnerovi nedokážeme sa uvoľniť a stále budeme očakávať negatívny výsledok. Ak nedôverujeme sebe a svojmu telu, nemôžeme plnohodnotne niečo tvoriť, pretože sa oberáme o časť puzzle, ktorá je nosná, aby výsledok bol úspešný. 

  V rámci pohlavia muž a žena máme rovnaké znaky dôvery, ale na základe našich funkcií v páre sa môžu tieto znaky odlišovať. Budeme sa zaoberať tým, aby sme tieto odlišnosti našli a podporili svoju dôveru každý sám za seba, ale aj dôveru v partnera. Len vtedy sa odvážime ísť do hlbších tém, do zložitejších figúr alebo situácií.

 • Vol. 5: "DANsE your life"

  Záverečný workshop, ktorý bude už viac tanečný. Zatancujete si svoj vzťah cez pripravenú choreografiu. V minulých workshopoch sme zozbierali skúsenosti a naučili sa najdôležitejšie princípy na to, aby mohol vzniknúť tanec alebo partnerstvo. To, aby sme vo vzťahu mali súlad, ľahkosť, pochopenie, dôveru sa buduje roky. No ten pocit, keď viete, že ste doma, že môžete byť autentický a dávať svojich 50% naplno stojí za to. Keď spôsob vašej komunikácie je pochopený a je vám poskytnutá sloboda akú potrebujete. To je život ale aj tanec.

Rezervácie

Miesta konania

DANsE, Medená 1, 974 05 Banská Bystrica - Pršianska Terasa

Individuálne lekcie

Ak vás téma projektu zaujala, ale necítite sa na prácu v skupine, môžete si dohodnúť individuálne lekcie. Výhoda individuálnych lekcíí je, že máme priestor na otázky, ktoré sa týkajú len vás a môžeme pracovať viac do hĺbky oproti skupinovému workshopu. S partnerom si pod naším vedením “vytancujete” to, čo môže byť vo vašom vzťahu už dlhodobejší nesúlad a tanec vám to krásne odzrkadlí.

Referencie

Mila Erika, ďakujem ti za možnosť zažiť druh intimity s mojim manželom, ktorý si často nedoprajeme. Len tak chvíľku byť, len my, náš dych, naše pohľady, také jasné, krásne, tak jednoduché, prirodzené. Bolo nám úžasne, boli sme tam len my. Miško sa dokázal úplne uvoľniť, byť pokojný a predsa v sebe pevný, mužský, užíval si vedenie a hľadal sa v tom, byť vedený. Bolo pre neho príjemné cítiť mňa uvoľnenú v jeho náručí plne oddanú jeho pohybom. Ďakujeme.

Zuzka L.

Čo som si odniesla z nedele?

Erika, chcem ti veľmi pekne poďakovať, že si ty a Miško otvorili tému, ktorá je veľmi dôležitá pre ženy a verím že aj pre mužov. Mne to dalo veľmi. Dostať sa s mojim manželom opäť do tej nehy, citu a formy lásky, ktorú sme mali na začiatku asi nie je vždy jednoduché ale ja som to zažila práve tu s vami. Napriek tomu že sme sa väčšinu času s mojim mužom nedržali bolo to pre mňa neskutočne silné. Dal mi toľko mužskej nehy, pozornosti a lásky, že mi túto čas srdiečka naplnil úplne celú. A napriek tomu, že sme netancovali bola som na 100% vytancovaná. Veľmi sa mi páčili tie emócie, ktoré som počas tohto stretnutia zažívala, ako sme "vypli" okolie aj všetkých, ktorí tam boli s nami a naplno si užívali seba a ten čas strávený jeden pre druhého. Bolo pre mňa super, že som mohla pri vedení aj ja ukázať veci, ktoré mi u neho chýbajú a tiež vidieť tú jeho dôveru voči mne. Zhrniem to asi slovami, že síce s manželom tancujem spolu už niekoľko rokov, prvýkrát som si s ním zatancovala výborne, bol to môj najlepší tanečný partner a o to viac bol ten pocit výnimočný, že je to aj ten môj životný partner a mohla som si to užívať naplno s nim. Veľké ďakujem vám obom, že som to mohla zažiť.

Lucia Š.

Workshop partnerská komunikácia v pohybe bol úžasný. Naši inštruktori Erika a Miško nám vytvorili veľmi príjemnú a útulnú atmosféru a vysvetľovali veci postupne podľa toho ako sme sa chytali na rôzne úlohy. Za krátku chvíľku sme sa s partnerom na seba naladili a vnímali iba sami seba, za čo som nesmierne vďačná nakoľko v dnešnej uponáhľanej dobe si na seba nevieme nájsť vždy čas byť len tak, pozerať sa navzájom do očí, vnímať ako dýchame, vnímať toho druhého a nemať potrebu hovoriť... Bol to pre nás oboch veľmi silný a krásny zážitok, ktorý nás posunul dopredu v rôznych ohľadoch. Ďakujeme.

Veronika H.

V tanci je to ako v živote. Keď sa vieme vnímať, cítiť, počuť a vidieť, tak to ide ľahko a s radosťou. Vieme sa tešiť z cesty a procesu samotného a nejde nám o výsledok, ten pocit byť v prítomnosti s niekým koho milujeme je proste úžasný. Jeden vedie, druhý nasleduje.. a niekedy to môže byť aj naopak.

Ak je prítomná dôvera, žena sa môže odovzdať a cítiť bezpečne.. mať svojho muža v úcte. On túto úctu cíti a dokáže vytvárať bezpečie, získava tým silu. Muž potrebuje prevziať zodpovednosť, najprv za svoj život a potom za bezpečie svojej ženy. Robíme pri tom chyby a nejde to hneď ľahko, lebo nás to nikto neučil. Dá sa to však časom natrénovať ako každý sval. 

Vzájomné spojenie sa môže prehlbovať a ten pocit keď to funguje je niečo, čo stojí za to to neustále skúšať.  Už viac rokov aktívne pracujeme na tom, aby sme sa o náš vzťah starali. 

Tento víkend sme si s Gabriela L. dopriali túto skúsenosť pod vedením Erika Gáboríková a jej muža, skvelých tanečníkov a ľudí s otvoreným srdcom. Ak si chcete skúsiť, že tancovať dokáže každý bez ohľadu na to, či to niekedy robil alebo nie, prepojiť sa so svojím partnerom a zažiť aké zázraky to može do vzťahu priniesť, tak vrele odporúčam zažiť si tento workshop. My sa už tešíme na ďalšie 4 levely, kde sa pôjde do väčšej hĺbky.

Vladimír L.

Mame za sebou krasny vikend, uzili sme si spolocny cas s detmi, aj cas len pre nas dvoch.

V sobotu sme s mojim milovanym muzom 3 hodiny "tancovali", ale neucili sme sa ziadnu choreografiu ani kroky v bezpecnom priestore sme zazili blizkost, hlboke prepojenie a vnimanie jeden druheho, doveru aj odovzdanie. Opat sme mali moznost uvidiet, ze v tanci je to ako v zivote a pozriet sa na to ako to mame

Velmi odporucam, s uzasnymi ludmi a tanecnikmi v Banskej Bystrici..

My sa uz tesime na Vol. 2

Gabriela L.

Priatelia vrelo odporúčam, boli sme účastní partnerskej komunikácie Vol.1. V krásnej intímnej atmosfére sme si užili partnerskú komunikáciu. Odporúčam obzvlášť pre mužov, ktorí doma od ženu počúvajú "ale ja ťa necítim" . Vkĺznete bez slov do intívneho spojenia zo svojou ženou, kedy ju budete cítiť ona bude cítiť Vás. Muž zažije krásny pocit vedenia ženy, ktorá je mu oddaná a pripravená užiť si jeho vedenie. A zrazu je jasné akú pozornosť žiada žena a akú úctu potrebuje muž. Stretnutím Vás citlo prevedú taneční aj životní partneri Erika a Michal. Teším sa na ďalšie stretnutia s Vami.

Igor M.

Umenie komunikovat s porozumenim je extremne narocne pre mnohych z nas, o to viac ked sa do celeho procesu miesaju nepochopenie, mesacne cykly alebo ine kazdodenne problemy.

Zakladom kazdej komunikacie je ochota. Ochota vyjadrit a zdielat nase vnutorne prezivanie, dovolit si byt pred partnerom "nahy a bezbranny", dat mu doveru a spolu tvorit jedinecnost pre oboch.

Konstruktivna komunikacia nemusi byt len o komunikacii slovnej, ale aj zrakovej, ci komunikacii dotykom.

Preto Vam davam priatelia, do pozornosti workshop, kde na vsetko vyssie spomenute dostanete priestor. 

Ak si to dovolite, zazijete inu dimenziu partnerskeho splynutia, kde kazdy prebera zodpovednost za druheho cez seba sameho, kde sa svoje chyby nehanbite priznat, naopak ste prijaty a svoje radosti a uspechy prezivate spolu v stasti. To vsetko skrz pohyb a pod vedenim famoznych ludi, ktori to uz ziju.

Dajte si priestor prezit to svoje.. Neolutujete..

Dakujem za uzasnu pracu Erika a Michal!

Ivan M.

Včerajšie podujatie bolo pre mňa jedinečné v prítomnosti milých ľudí, pod vedením skvelej lektorky Eriky a lektora tanca Miška. Vďaka tomuto vedeniu som sa mohla spojiť s partnerom na inej úrovni. Môj pohľad na tanec v páre mal zrazu iný rozmer, ako som bola zvyknutá pred tým. Spojenie našich duší, vnímanie dychu, vzájomnej energie v prítomnom okamihu. Nič viac vám zrazu netreba. Iba sa vnímať, cítiť v rešpekte. Určite odporúčam, ak chcete zažiť niečo krásne, kedy objavíte nové možnosti príjemne stráveného spoločného času.

Tatiana S.

Kontakt

Adresa

 • Pršianska Terasa
 • Medená 5712/1
 • Banská Bystrica

DANsE.sk - Erika Gáboríková © 2018

Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textov obrázkov a videí z webu danse.sk je bez súhlasu majiteľa zakázané.

Cookies na stránke www.danse.sk

Používame len základné cookies súbory aby mohla táto stránka fungovať. Viac info o cookies.

Informácie o cookies

Základné súbory cookie:

Sú to súbory cookie, ktoré umožňujú pohybovať sa po webovej stránke a používať jej funkcie. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás, ktoré by sa dali použiť na marketing alebo na zapamätaniesi, čo ste si na internete pozerali.

Analytické súbory cookie

Tieto súbory zbierajú informácie o tom, ako sa používala webová stránka, napríklad ktoré stránky najčastejšie navštevujete a či sa vám zobrazili chybové hlásenia. Nezbierajú informácie, na základe ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť. Všetky informácie sú anonymné. Používajú sa na zlepšenie funkčnosti webových stránok.

Treťostranné súbory cookie

Ide o súbory cookies ktoré sú vytvárané rozšíreniami tretích strán. Ide o cookies súbory ktoré vznikajú napríklad pri používaní rozšítení zo sociálnych sietí.

Nastavenie

Môžete zvoliť či chcete používať iba základné cookies ktoré su potrebné pre funkčnosť webového sídla alebo aj analytické a treťostranné cookies súbory. Používanie cookies môžete taktiež zablokovať v nastaveniach vašeho internetového prehliadača. Pre viac informácií navštívte stránku výrobcu vašeho internetového prehliadača. Úplné zakázanie cookies však môže znemožniť používanie tejto webovej stránky.

Back To Top

Načítavam galériu

môže to chvíľu trvať v závislosti od veľkosti galérie

a rýchlosti vášho internetového pripojenia