"Miluj tanec v sebe, nie seba v tanci."

Erika Gáboríková

Tancu sa venujem od dieťaťa. Je to môj životný štýl, ktorý ma naučil veľmi veľa a naďalej učí a učiť bude. Tanec je ako život a to je na ňom to krásne..Je mojou neoddeliteľnou súčasťou a vášňou, ktorá mi dobíja baterky. S tancom mám stále veľké ciele, ku ktorým krok po kroku smerujem. Aktívne som sa venovala spoločenským tancom, som lektorka kizomby, zumby a dance jogy.

Rada by som túto moju vášeň zdieľala aj s inými ľuďmi a preto ponúkam lekcie tanca pre ženy, dance jogu, súkromné hodiny tanca, kizomby, tanečnú prípravu na svadbu, stužkovú alebo plesy. Pri mne sa nenaučíte len kroky. Do učenia dávam kus seba. Baví ma psychológia, vnímanie mužskej a ženskej energie, otváranie emócií a odstraňovanie naučených blokov. Všetko to prepájam s tancom a aj vďaka tomu si moje učenie užívam ešte viac…

Chcela by som dať ženám možnosť prísť si zatancovať, uvoľniť sa od každodenných povinností, nájsť v sebe skryté emócie a užiť si čas len pre seba. Mojim cieľom je prebrať v nás ženách svoju ženskú esenciu, ktorú každá z nás máme, ale rýchly životný štýl zameraný na ciele, nám ju potláča do ústrania. Spoločne si vytvoríme miesto, kam sa budeme tešiť…

Párom by som chcela ukázať, že každý sa vie naučiť tancovať a užiť si svoj tanec. Svadobný tanec je spomienka na celý život a je naozaj možné aj v strese svadobného dňa sa zabaviť spoločnou choreografiou. Tanec je skvelá terapia pre partnerské páry a spája muža a ženu. Tak ako vie vyplniť voľný čas, vie pomôcť k plnohodnotnejšiemu vzťahu.

PONUKA

Okrem pravidelných celoročných kurzov latino tancov a dance jogy pre ženy ponúkam aj možnosť organizovania workshopov tanca alebo dance jogy, animácie v rámci kongresov a rôznych iných spoločenských akcií. Ohľadom spolupráce alebo darčekového poukazu ma kontaktuje e-mailom na info@danse.sk, prípadne telefonicky na 0948 948 728.

Tancovanie, ktoré je určené len pre ženy. Pomocou latino rytmov tancom spoločne hľadáme skryté emócie, ženskú esenciu a uvoľnenosť. Latino lady je tancovanie, ktoré nie je zamerané len na kroky, ale pridanou hodnotou je, že otvára v žene to, čo je v dnešnej dobe v ústraní. Tanec je najmä ženský pohybový prejav a každá žena by mala tancovať. Len sama časom uvidí ako jej tanec zmení život a vnímanie svojej osobnosti, vnímanie ženy v sebe.

Autorom je známa americká choreografka Marthy Graham. Dance joga je akési spojenie powerjogy, klasického baletu a tanečných techník rôzneho druhu.

Dance joga je dynamická, v pohybe a prechádza sa z pozície do pozície. Je vhodná pre ľudí, ktorí milujú tanec, hudbu a nemajú trpezlivosť vydržať v statických jogových pozíciách. Dance joga má ako ostatné jogy zdravotné účinky, zlepšuje flexibilitu a pružnosť tela, koordináciu a ladnosť pohybov. Nie je zameraná na veľký rozsah pohybu, dôležitejšie je prevedenie, elegancia a plynulosť pohybu. Hudba na dance joge je rytmická, pomalá a uvoľňujúca.

Cvičenie je vhodné pre širokú verejnosť, aj pre ľudí, ktorí sa s jogou ani s akýmkoľvek tanečným štýlom nikdy nestretli.

Dance joga zvyšuje fyzickú kondíciu a zároveň uvoľňuje psychické napätie. Spojenie tanca prináša vyjadrenie emócií, ktoré pri tomto druhu cvičenia môžete uvoľniť naplno. Mojim cieľom je cvičenie obohatiť o ženskú esenciu, pozrieť sa na pohyb aj z iného uhla pohľadu a urobiť hodinu akousi terapiou duše nie len posilnenie svalov. Každá žena má na mojich hodinách priestor na sebarozvoj, tvorenie a podporenie svojho ženského potenciálu. S DANsE jogou zažijete pocit tanečníka na tanečnom parkete, ale aj jogína v Tibete.

Každý má o svojom veľkom dni určitú, svoju predstavu. Pokiaľ je jednou z Vašich predstáv spoločne si s partnerom zatancovať, prípadne mať postavený svadobný tanec na mieru a obľúbenú hudbu, ste tu správne. Neodporúčam si prípravu odkladať na poslednú chvíľu, čo sa zvládnuť tiež dá, ale prináša to väčší stres. Predpokladám, že chcete, aby ste si Váš svadobný tanec užili, hostí dojali a mali príjemnú spomienku, ktorá Vám vždy vyčarí úsmev na perách. Predsa len už druhý, spoločný pokus nebudete mať :)

Individuálna výučba spoločenských a latinsko-amerických tancov. Vhodná ako príprava na plesovú sezónu, stužkovú alebo inú formálnu udalosť, kde sa minimálne bez základných tanečných krokov nezaobídete. Alebo len tak na upevnenie vzťahu a vyplnenie voľných chvíľ. Taktiež je možnosť lekcií v uzavretej skupine. To znamená, ak ste partia priateľov, ktorá si chce vyplniť čas a naučiť sa tancovať, vieme si dohodnúť individuálne miesto a čas výučby a je to kurz pripravený Vám na mieru.

Kizomba je zmyselný tanec pochádzajúci z Angoly. Individuálnym prístupom sa snažím naučiť princípy vedenia v páre. Chlap vedie, žena nasleduje. Vnímanie jeden druhého je základom pre príjemné tancovanie oboch partnerov. Kizomba nie je náročný tanec na kroky, ale je potrebné naladenie sa na seba, keďže je to tanec, ktorý je intímnejší a sprevádzaný pomalým tempom.

REZERVÁCIE

Zaregistrujte si termín kurzu, lekcie prípadne workshopu. Je to jednoduché, stačí len pár klikov. Pokračujte kliknutím na tlačítko.

Kontaktný formulár

 • GDPR
  Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  I.
  Prevádzkovateľ 

  Erika Gáboríková
  Zvolen

   Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.danse.sk alebo vyplnením papierovej prihlášky.

  II.
  Účel spracúvania osobných údajov

  Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, a to prostredníctvom elektronickej pošty.
  Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia nových členov tanečnej školy.

  III.
  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Údaje potrebné na vyššie uvedené účely sú: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje.

  IV.
  Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

  Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje klientov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho klient záujmom o službu očakáva.
  Prevádzkovateľ získava osobné údaje od klientov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
  Klient poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie. 
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu plnenia zmluvy a zákonnej archivácie, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
  Niektoré z poskytovaných informácií o používateľovi, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému a pod. môžu byť automaticky získané, ak používateľ navštívi naše webové stránky. Údaje poskytnuté v súvislosti s komunikáciou medzi používateľom a operátorom cez on-line chat budú výhradne použité k odpovediam na otázky zo strany používateľa.

  V.
  Zverejnenie údajov

  Prevádzkovateľ získané osobné údaje klientov - fyzických a právnických osôb zverejňuje len v rozsahu požadovanom klientmi len po dobu členstva v tanečnej škole.
  Všetky poskytnuté údaje slúžia výlučne pre potreby tanečnej školy K-Dance, a v žiadnom prípade nie sú a ani nebudú poskytnuté tretím stranám, alebo organizáciám.

  VI.
  Podmienky spracúvania

  Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť, alebo funkčnosť jeho informačných systémov.
  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klienta prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.
  Prevádzkovateľ nesprístupňuje takto získané osobné údaje žiadnej tretej osobe.
  Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely. Na tento účel spracúva osobné údaje len v rozsahu – „e-mailová adresa“ a to vo svojej internej databáze. 
  Dotknutá osoba môže súhlas u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa.

  VII.
  Práva a povinnosti dotknutej osoby

  Klient prevádzkovateľa, ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.
  Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, e-mailom, alebo písomne na mailovej adrese prevádzkovateľa.

  VIII.
  Poučenie o právach dotknutej osoby

  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme 
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil 
  g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči :
  a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú, alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku
  c) poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu tretím osobám
  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. 
  a) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona písomne, alebo elektronickou poštou najneskôr do troch dní odo dňa jej doručenia
  b) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajovvybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  Obmedzenie práv dotknutej osoby zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajovprevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe.

  IX.
  Prehlásenie

   

  Tanečná škola DANsE využíva najmodernejšie technológie na zabezpečenie a ochranu osobných údajov.
  Zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú platnosť 25.5.2018.

Spokojní klienti

Eriku som spoznala v čase, keď som nebola v najlepšej fyzickej kondícii. Vrámci pooperačných rehabilitácii, ktoré mi nič nedávali som sa rozhodla začať robiť niečo, po čom som vždy túžila. Už som nechcela iba hľadieť na ženy, ktoré sa vedia hýbať na latino rytmy - chcela som to konečne skúsiť. :) Naučila som sa nájsť si na seba vo štvrtok večer čas, zahodiť strach z toho "ako to bude vyzerať a čo si budú myslieť ostatní" a vďaka Erikinej vášni a pozitívnej energii som tomu úplne prepadla. :)

Miriam T.

Miriam T.

Každa hodina je super a ked nie je,tak to nie je o Erike,ale o nás :-) Postupne sa uvolňujeme a zlepšujeme :-) Aj tie ruky dáme.

Ingrid W.

Ingrid W.

Erike posielame úprimné ďakujeme za jej obrovskú ochotu a umenie dostať vášeň na tanečný parket. Malo to príbeh, perfektnú choreografiu a hlavne oceňujeme trpezlivosť nás pripraviť. :-)

Miroslav F.

Miroslav F.

Úžasné hodiny plné tanca, pohybu, energie, dobrej nálady... odporúčam.

Petra P.

Petra P.

Je veľa dobrých tanečníkov, no pri pravidelnom kontakte človek vyhľadáva čosi viac, ako len dokonalosť pohybu. Tancujem s Erikou, pretože ona má vo svojom tanci navyše aj vášeň premiešanú s nadšením. Je to skutočne inšpirujúce a uvoľňujúce zároveň. Takto vypínam okamžite po celom dni ...a rada sa teším na DANsE-rikou ;)

Dáša B.

Dáša B.

Erika, chceli by sme ti poďakovať za všetky hodiny strávené s tebou. To čo nás veľmi potešilo a tiež prekvapilo je, že si nás neučila len kroky, ale hlavne správne držanie tela, postoj, dychanie...a pochopili sme, že tanec nie je o krokoch, ale o celom súzvuku dôležitých častí. Dostali sme sa k tebe na doporučenie a ďalej ťa všetkým môžeme len a len doporučiť. Ďakujeme.

Lucka a Richard

Lucka a Richard

Dance joga bola pre mňa veľmi príjemná hodina, nevedela som si to dopredu predstaviť ako to bude prebiehať, ale počas hodiny som si pohyby a vlastné telo užívala viac a viac. Veľké pozitívum vidím prebudenie a  prepojenie ženskej energie v tanečných a joginskych pasážach. To robí celé cvičenie veľmi originálnym a zmyselným. Pre tých, čo majú radi jogu netradične a majú v sebe cit pre tanec je toto skutočne parádna voľba. Erika hodinu vedie výborne, fakt to že sa snaží prebúdzať v každej žene jej ženskosť, ktorú niekde poceste životom strácame je super. Ide to pre zúčastnené viac do osobných sfér ako 'len' hodina alebo kurz tanca.

Betu K.

Betu K.

Milujem tanec a hudbu a pozitívne, energické ženy, a preto chodím tancovať k Erike. Tu sa nájde každá žena, aj úplné začiatočníčky aj tie ktoré si myslia že nevedia tancovať. Teším sa na každú hodinu, Erika je absolútny profesionál, je originálna a kreatívna a jej energia a dobrá nálada sú totálne nákazlivé. A odkedy sa pridala aj moja 14 ročná dcéra užívame si pocit mega šťastia pri tanci spolu❤️

Erika Š.

Erika Š.

... každý z mojich učiteľov jogy ma fascinuje svojim príbehom. Inerpretáciou a vyjadrením sa k svojim žiakom. Odovzdávajú seba, aby sa ostatní pozreli na svoju krásu, prehĺbili poznanie o sebe. Aby našli súlad s vonkajším svetom, svojim vnútrom, pohybom, dychom.
Cely môj život ma fascinovali tanečnice, ale pri mojej výške 178cm tancovať?
Až kým som nestretla Eriku a vďaka môjmu šťastiu na výnimočnych ľudí som sa ocitla na jej hodine. Potrebovala som do svojho tela dostať viac ženskosti, ladnosti, citu. Nepoznaného.
Vypojiť rozum, zavrieť oči - vznášať sa nad zemou...
... trošku dosť mi to nešlo ... ale bavilo ma to. Prehlbovalo sa moje poznanie o sebe samej. A priala som si preniesť tu krásu z hodín tanca u Eriky do nášho štúdia.
Až ....
Prišla prvá hodina “dance jogy“ v našom štúdiu.
Uprostred prvej hodiny stálo za sklom našej Locy 7 ľudí a dívali sa na nás. Po hodine sa opýtali: “Ako je možné, že ste hneď na prvej hodine takto zvládli jednotnú choreografiu???”
Neviem či to bola choreografia, v každom prípade to bolo výnimočné /veď ako inak / jednoduché, precítené plynutie tela a dychu.

Ženské a zvodné pohyby vás povedú za pomocí našej Eriky. Tak ako každý učiteľ cez svoje telo odovzdáva seba, aby sa roztancovalo vaše srdce.
Keď zavriem oči tancujem.
Teším sa, že je s nami. Príďte a ja sľubujem, že odídete nadšené, tak ako ja.

Adriana Z.

Adriana Z.

Ďakujeme za ochotu, ústretovosť, vnímavosť a profesionalitu pri nácviku svadobného tanca. Bolo to nie len užasné vypnutie od predsvadobného "stresu" alebo aj príjemné párové zladenie a relax. Určite odporúčam nechať si na nácvik svadobného tanca čas a zveriť sa do rúk Eriky, je to nie len uvoľňujúce pre pár ale aj úžasný "waw- efekt" pre hostí. Namiesto stresu z Vás bude cítiť, radosť, pohoda a to sa prenáša aj na hostí.... Erika si našla na nás čas na poslednú chvíľu, vymyslela jednoduchú a efektnú choreografiu na nami zvolenú pesničku, zosúladila naše možnosti s našimi predstavami. Súčasne nám usmernila držanie tela a iné rady, ako napr. preniesť nevestu cez prah aby ženícha neseklo :D:D:D Odporúčam párový tanec celkovo ako prípravu na svadbu, ples, nejakú inú príležitosť alebo iba tak, ako možnosť vypnúť, tráviť čas s partnerom, vnímať vzťah prejavený skrze pohyb..výborná vzťahová terapia a možnosť zladiť sa <3

Evka a Dalibor

Evka a Dalibor

Nútila som sa chodiť na rôzne hodiny aerobiku... lebo pohyb je zdravý. Ale nebolo to ono. Cvičila som lebo sa to ma. A potom som nasla Erikine hodiny latino pre ženy. A je to presne ono, to čo som cely čas hľadala. Tanec zbožňujem, je to užasné na vybitie energie, na to byt sama so sebou, ďaleko od starostí. Som mama 2 detí a to je čas, ktorý môžem venovať sama sebe a oddýchnuť si aj psychicky. Na hodinách je prítmie a nezáleží na tom ako dobre kto tancuje ale hlavne že tancuje pre seba a svoju radosť. A ešte jedna vec je super, nepotrebujete k tomu tanečného partnera.

Janka Ď.

Janka Ď.

Erika je užasná tanečnica, lektorka a predovšetkým skvelý človek. Jej hodiny sú plné pozitívnej energie. Má tanec v srdci, a preto jej kurzy vrelo doporučujem :-)

Marty P.

Marty P.

Donedávna som si myslela, že latino sa dá tancovať iba v pároch.... Opak je pravdou, aj toto naše "samé ženské mrvenie" je radostné a oslobodzujúce.... zásluhou šikovnej, temperamentnej a strhujúcej Eriky... a tu platí, že niekedy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť... odporúčam sa prísť "vytešiť"...

Lucia P.

"K Erike sme sa dostali úplnou náhodou... Chceli sme aby náš prvý svadobný tanec vyzeral inak ako všetky tie "klasické valčíky" proste chceli sme niečo iné... Nám s Luciou sa páčia rýchle tance ktoré samozrejme neovládame ale veľmi sme sa chceli niečo rytmickejšie naučiť... tak sme spojili príjemné s užitočným...pravdupovediac nechceli sme chodiť k Erike lebo to máme do Zvolena cca hodinku cesty ale v časovej tiesni sme už nemali na výber a môžem povedať , že sa nám nemohlo nič lepšie stať... učili sme sa jive... boli sme vo Zvolene 5x...neveril som že nás a teda hlavne mňa niekto dokáže za tak krátky čas naučiť okrem valčíka niečo iné a náročnejšie.... ale riskli sme to a dopadlo to veľmi dobre... my sme boli veľmi spokojní a môžem len vrelo odporučiť... ak budeme chcieť ešte chodiť na hodiny tanca tak jedine k Erike.. ešte raz ĎAKUJEME za splnenie nášho sna... 

Lucka a Zdeno

Ak si chcete Váš svadobný tanec užiť bez stresov a nemyslieť na nič iné, len jeden na druhého, určite vám k tomu pomôže Erika. Dozvedeli sme sa o nej len náhodou z ledabolo položeného letáčika v svadobnom salóne, ale už pri prvom stretnutí nám bolo jasné, že lepšieho tanečného lektora by sme na náš svadobný tanec nenašli. Chceli sme niečo iné, podľa nás a nie zaužívaných schém a Erika sa do tejto výzvy pustila s nami a okrem skvelej choreografie nám dala oveľa viac - cenné rady, pokoj pri prvom tanci, naučila nás si ten neopakovateľný moment naplno užiť, ale hlavne sme sa vďaka nej popri všetkých prípravách zastavili, nadýchli a uvedomili si, že to nie je o mieste, hudbe, koláčoch ... ale o nás dvoch. Vydolovala z nás pocity, ktoré po rokoch spoločného života zašli do úzadia a s tým sme sa nestretli v žiadnej inej tanečnej škole. Aj vďaka nej bol náš svadobný deň dokonalý.

Mirka a Feri

Ďakujeme za super prístup Erike , ktorá dokázala rozhýbať aj môjho muža ktorý vzťah ku tancu nikdy nemal. Zostavila nám tanec na mieru jednoduchý ale nádherný. Ak chcete super prístup od skvelého človeka neváhajte Eriku kontaktovať, určite budete nadmieru spokojní. Ešte raz ďakujeme.

Evka a Maroš

Priestor na prenájom

Vytvoriť priestor, pekný priestor, v dnešnej dobe náročné nie je. Ale vytvoriť priestor, ktorý má svoju špecifickú atmosféru, v ktorom po zatvorení dverí cítite len pokoj a jemnú ženskú energiu, ktorá ukľudní aj mužov, sa nevydarí vždy.


Ponúkam na prenájom priestor vo Zvolene na sídlisku Podborová, kúsok od centra mesta.

 • Sála je vhodná pre menšie skupinky ľudí (10-12 ľudí), ktorí uprednostňujú komornejšiu atmosféru pred masami.
 • Je pripravená na tanečné aktivity, jógu, posedenia, semináre, besedy a podobne.
 • V rámci sály je možné urobiť si občerstvenie (káva, čaj) a po dohode je možnosť zabezpečenia aj cateringu.

☎️ Ak robíte zaujímavé aktivity a povedali ste si "toto je ten pravý priestor", kontaktujte ma na tel. č. 0948 948 728 alebo emailom info@danse.sk. Budem sa tešiť na spoluprácu.

Sledujte nás

Kontakt

DANsE.sk - Erika Gáboríková © 2018

Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textov a obrázkov z webu danse.sk je bez súhlasu majiteľa zakázané.

Back To Top